12 Jul, 2012 [ (0) Comment ]

От какво се насочва потребителското поведение?

Written by

Както потребностите, които лежат в основата на мотивацията и са основно понятие при изясняването й, така и мотивите могат да се променят в индивидуалния процес на социализация. Гладът в съвременните развити общества се е модифицирал в желание за точно определен вид храна. Мотивирането на поведението за задоволяване на жаждата също претърпява промени. Предпочитаме една напитка не само и просто защото тя удовлетворява потребността ни от течност, но и защото тя е ободряваща, освежаваща или защото е „модерна”. Така мотивът обуславя поведението и преживяването в зависимост от състоянието на личността и ситуацията, в която тя се намира. Това дава възможност за активизиране на мотивацията чрез възприемане на определени черти на ситуацията. Възприемането на запотена чаша със студена напитка в горещ летен ден, пречупено през личния ни опит от изпробването на същата напитка в подобни условия и съпътстващите консумацията приятни преживявания, могат да доведат до пренареждане на мотивите. Неактивираният мотив за задоволяване на жаждата ще измести други, които са били преди него по степен на важност в конкретната ситуация. Актуализирайки се по този начин, мотивът може да се превърне в определящ последващото поведение, ако потребността се е опредметила в съответния обект на рекламата. От това не бива да се прави успокояващият извод, че проблемите на рекламата се решават с простото представяне на предметите, способни да задоволят активирани от същата реклама потреб-ности. Ако в условията на стоков дефицит такъв резултат по принцип не е изключен, то при наличие на възможност за избор на средства за задоволяване на потребностите остава за разрешаване още един много съществен въпрос.

2 Jun, 2012 [ (0) Comment ]

Измерване на ефективността на рекламата

Written by

Проучване на ефективността на рекламата: Скалата EQ - най-простият модел за проучване на промените в поведението на потребителите. Прилага се най-често при проучване на резултатност на печатни обяви. Моделът е предложен през 1964 г. от Уилям Уелс. С този модел се установява определен коефициент на реакция на чувствителността към възприеманата... Continue reading this article…

16 Mar, 2012 [ (0) Comment ]

Меме ефект в радиорекламата

Written by

Шумовият ефект може да прозвучи двукратно - постига се задържане на интереса. Основната част - съдържанието се съсредоточава върху логическото развитие на аргументацията в полза на рекламираната стока. Отначало се назовава преимуществото - развива се; трябва да достигнем до удоволствието от придобитата вещ. В радиоспота за разлика от книгите или... Continue reading this article…

6 Mar, 2012 [ (0) Comment ]

Рамка на аудиоспот

Written by

заградена от други реклами; музика или съобщение. Този фактор е тясно свързан с времето на изхода на спота в радиоефира; най-добра среда за мобилни телефони и друга техника са новините; нежна музика се свързва със стоки за красотата и модата. Много е важно мястото на рамката в рекламния блок; спонсорски... Continue reading this article…

26 Feb, 2012 [ (0) Comment ]

Продължителност на радиорекламата

Written by

Продължителност на звученето - времето е основен фактор в рекламата /16 машинописни знака за 1 секунда; 80 знака при средна скорост на четене - 5 секунди; 10 секунди - 25 думи; 20 секунди - 45 думи; 30 секунди - 65 думи; 60 секунди - 125 думи/. Използването на шумовите ефекти -... Continue reading this article…

16 Feb, 2012 [ (0) Comment ]

Медиа планиране в радиорекламата

Written by

Времето за излизане в ефир: ■ утро и следобед - времето на домакините; ■ вечер късно - тийнейджъри и млади хора; ■ следобедите на почивните дни - спортистите; ■ неделя сутрин - ранобудни туристи; ■ между 7.00 и 8.00 сутрин и 18.00 и 20.00 вечер е на работещите служители; ■ нощем - работещите в... Continue reading this article…

21 Dec, 2011 [ (0) Comment ]

Презентацията на рекламни кампании

Written by

Задължителни елементи: 1. Субект - кой се презентира, одушевен или неодушевен. 2. Пред кого се презентира? 3. Къде се презентира? 4. Защо се презентира? Презентацията е самостоятелна форма на реклама. Дори тя да бъде част от рекламна кампания е задължително да бъде подготвена като отделно обособен жив структурен елемент. От една страна се вписва в... Continue reading this article…